Dark Sun Bergen

Heksemos og komikersoire

Hela friskemeldte hele bunten så godt hun kunne, og vi hastet etter den mannlige heksen. Turen hans ble kort – han møtte på Lurk og Grogg utenfor hulen, og ble fanget av Grogg. Kjempen laget heksemos uten potetstapper, og sammen med Lurk sacket vi wizardhulhulen. Lurk tok som lovet grenen som tillot å kaste magi uten å utarme naturen. Resten fikk vi, blant annet en ond hekserod som V’Ren knakk. Vi fikk noen magiske frukter som vi fordelte, V’Ren fikk en magisk ring som kunne oppbevare en magisk frukt, og Kalulu fikk et magisk halskjede. Vi fant en spellbook-lignende ting til Ausar, som nå snart kan kaste flammeball – joho! Lurk fortalte oss det han viste om hva som skjedde i området – det var en alvestamme som holdt på med noe i et fort tre dagers reise fra den Dvergiske hammeren. Han lovet å legge ut spor som gjorde at vi fant fram. Etter hvile dro vi til Hammeren. Der ble vi angrepet av en sandstorm og flere store innsekt. Dette viste seg imidlertid å være en illusjon frambragt av Wren og Sacca – to flytende gamle hoder/komikere som Lurk fortalte tidligere var rådgivere av kong Kalak. De hadde det gøy på vår bekostning, men kunne fortelle en del om fortet og elvetriben. Deretter ble de sugd inn en i en talende sky og forsvant. Vi fant et leirsted der en karavane nylig hadde vært, blant annet med noen ferske hunamrester (bein). Så dukket den store sjakkmesteren opp, og vi avtalte å fortsette reisen senere.

Comments

RaychSeldon

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.